INSEKTERNES PLANET

 
 
Naturfotografering verden rundt handler for en stor del om forevigelse af de større dyr; gerne i en brutal og sensationel sammenhæng , som kan få folk til at gyse.
 
Fugleverdenen har også en stor plads i mange naturfotografers hjerter. Forståeligt nok, når man tager fuglenes elegance og skønhed i betragtning.
 
Det står noget sløjere til med fotointeressen for den fantastiske miniverden, som insekterne udgør . De myldrer dog omkring os til lands, til vands og i luften i alle mulige former og farver. I artsantal overgår de mange gange alle andre dyrearter tilsammen, og deres levevis og udnyttelse af Jordens muligheder for livsudfoldelse er enestående. Hver en niche er udfyldt.
 
Man kan roligt sige, at Jorden er insekternes planet. Tilmed er de helt nødvendige for opretholdelsen af alt andet liv på vores klode – for de større dyr, for planterne og i sidste ende for os selv – selvom det må indrømmes at nogle af dem set med menneskeøje er skadelige, ja dødsensfarlige, hvilket ikke gør det mindre nødvendigt at interessere sig for dem.
 
Hvis fotografering af den iøjnefaldende natur skulle blive lidt ensformig, kan det anbefales at dykke ned i den mere usynlige. Her er der nok at tage fat på de næste par århundreder. Man vil opleve skønne farver, bizare og frygtindgydende former og for mange arters vedkommende få indblik i en levevis så særpræget og dramatisk, at det langt overgår livet på Afrikas savanner. Her kan man ikke blot tage anderledes billeder, Man kan også være med til at afdække hidtil ukendte ting fra naturens forunderlige verden.
 
Det må da være toppen for en hver naturfotograf .
 
 
 

 

1. Egetandspinder, (Peridia anceps), set forfra - ganske nuttet

2. Vandrøvere, (Ilyocoris  cimicoides), pas på - kan stikke lige så slemt som en hveps

3. Lille Dueurtsværmer, (Deilephila porcellus), tæt på

4. Hveps eller gedehams, ikke artsbestemt, forlader kokonen

5. Moshumle, (Bombus muscorum) fouragerende

6. Sydlig Blomsterbuk, (Leptura maculata), på vingerne

7. Blåvinget Pragtvandnymfe, Calopteryx virgo) - bemærk de store øjne

8. Lille ildfugl, (Lycaena phlaeas), hvilende på mælkebøtte-frøstand

9.Druknende mariehøns, syvplettet, (Cocinella septempunctata). Masseforekomst ved Aalbæk strand

10. Okkergul Pletvinge, (Melitaea cinxia<), tæt påøjenomgivelserne

11. Sørgekåbe, (Nymphalis antiopa), fouragerende på nedfalds-blommer

12. Vandnymfelarve, ikke artsbestemt. Bemærk de smukke gælleblade

13. Snyltehvepse-larver, (Apanteles glomeratus), forpupper sig omkring værten, en larve af Stor Kålsommerfugl

14. Regnklægens smukke øje, (Haematopota pluvialis)

Hovedet af larve af Nældens Takvinge, (Aglais urticae)

16. Stikkende torne på larve af Nældens Takvinge, (Aglais urticae)

17. Krumknivgræshoppe, (Leptophyes punctatissima), kamoufleret på grønt blad

18. Bøgenonnelarve, (Dasychira pudibunda), i al sin hårpragt

19. Oldenborre, (Melolontha melolontha), set forfra

20. Bjørnespinder, (Arctia caja), en pragtfuld natsværmer

Copyright - Gerth Hansen / FloraFaunaFoto
Lav din egen hjemmeside med mono.net