De himmelske træer

Nej, som bekendt gror træerne ikke ind i himlen, i hvert fald ikke bogstaveligt – men måske i overført betydning. I Asa-troen, var det et træ, Ask Ygdrasil, der bar hele universet. Livets Træ og navnlig Kundskabens Træ, kender vi også – det der med Adam og Eva og Slangen i Edens Have.
 
 I folketroen blomstrede alle mulige forestillinger om træernes indflydelse på menneskene. Man fantaserede om brandtræer, ulykkestræer, pesttræer, ønsketræer, kærlighedstræer, helligtræer, helsetræer, suttetræer m fl. Nogle træer var særligt tabu; dem skulle man bestemt ikke komme for nær.
 
Det forhindrede dog ikke, at man gjorde stor nytte af træerne til fremstilling af alle mulige nødvendige brugsgenstande som huse, både, skibe, redskaber, brændsel mmm – akkurat som det sker den dag i dag. Hvor ville vi have været henne unden træerne? Fra vugge til grav træet følger med.
 
Træerne er Jordens kæmper. I andre verdensdele når nogle af dem svimlende højder og omfang som  Mammuttræet og Rødtræet. Det kan vi ikke opvise i Danmark. Alligevel har vi mange majestætiske og prægtige vækster som Egen , træernes konge, og Bøgen, vores nationaltræ, der spejler sig i bølgen blå, ja adskilligt flere som Ask, El, Elm, Lind, Pil, Ær, Poppel, Asp, Fyr, Gran m fl, hver med deres særpræg og livsmuligheder. Vi ænser dem måske ikke så meget i det daglige: de er der jo bare
 
Vi skal passe godt på vores træer, hvor de end vokser. Uden dem ville det være småt med livet på jorderige. De producerer ilt, de binder CO2; de leverer livsfornødenheder, ikke mindst sund og nærende føde – tænk blot på frugttræerne. Og det er ikke blot menneskene, der har glæde af træerne; uden dem ville talrige livsformer ikke eksistere. Egen f eks er spisekammer og boplads for en talrig skare af små og store væsener – og så fremdeles med de øvrige. Men det er en anden historie.
 
Træerne selv giver os utallige billedmuligheder lige fra det dokumentariske til det abstrakte. Tænk på skovene, årstiderne, træet i landskabet osv. Og går man tættere på et væld af detaljer som grene, rødder, blade, bark, frugter, farver, former, mønstre.
 
Men lad os først og fremmest nyde dem – de er jo himmelske.

 

Bøgekimplanter

Gammel bøg og eg på stylter

Gamle ege, alm eg, (Quercus robur, i høstkolorit langs landevej

Landskab med alm eg i høstkolorit og Gudenå strømmende blå og blank

Egetræer, alm eg, i løvspring ved Fussing sø (vest for Randers)

Vortebirk, Betula pendula, i høstkolorit

Solstrejf over gammel Vortebirk, Betula pubescens. I baggrunden Gudenådalen

Ahorn eller Ær, Acer pseudoplatanus, under regntung efterårshimmel

Linde-løv, Tilia-sp, i modlys ved voldgrav

Dal med granskov på toppen og selvsåede graner nedad skrænten

Bangsbo-fyrren, Læsø, (Pinus sylvestris) - antages at være Danmarks ældste skovfyr af den oprindelige stamme

Prægtig Sitka-gran, (Picea sitchensis) i klitplantage, Vendsyssel

Smukke nydannede kogler på Sitka-gran, (Picea sitchensis)

Vestensvinds- hærget Hvidgran, (Picea glauca),  på hede ved Grønnestrand, Vendsyssel. Bemærk den rigelige koglesætning

Dunbirk, (Betula pubescens), med heksekoste - mod glødende aftenhinnel

Forblæste og forkrøblede løvtræer på toppen af kystskrænten Jernhatten, Mold

Ahorn eller Ær, (Acer pseudoplatanus), i vinterens greb

Kævler af løvtræ angrebet af Håret Lædersvamp

Et løvtræs endeligt - forrådnelse og tilbage i kredsløbet

Tak fordi du kiggede med

Copyright - Gerth Hansen / FloraFaunaFoto
Lav din egen hjemmeside med mono.net