Thewinner
The winner! Sølvmåger, ungfugle, på kajkant. Larus argentatus
Copyright - Gerth Hansen / FloraFaunaFoto
Lav din egen hjemmeside med mono.net